પ્રોજેક્ટ્સ

થાઈલેન્ડમાં 1.5MW વિલેજ પોવર્ટી એલિવેશન પાવર સ્ટેશન

20180909092857422

ઓસ્ટ્રેલિયામાં 5KW ફોટોવોલ્ટેઇક એનર્જી સ્ટોરેજ પ્રોજેક્ટ

2

ઓસ્ટ્રેલિયામાં 5KW રેસિડેન્શિયલ પાવર સ્ટેશન

20180909195931221

ઈંગ્લેન્ડમાં 6.6kw Pv સિસ્ટમ રેસિડેન્શિયલ રૂફટોપ

3

કંબોડિયામાં 150kw સોલર પ્લાન્ટ પ્રોજેક્ટ

4

વિયેતનામમાં 160KW રૂફટોપ સોલર પ્રોજેક્ટ

5

ઝેજિયાંગ, ચીનમાં 170 KW સોલર પ્લાન્ટ પ્રોજેક્ટ

6

જિન્હુઆ સિટી, ઝેજિયાંગ પ્રાંત, ચીન 1.5MW ગરીબી નાબૂદી પ્રોજેક્ટ

7